Επαρχίες Ολλανδίας

Το ευρωπαϊκό τμήμα της Ολλανδίας διαιρείται σε δώδεκα επαρχίες. Οι επαρχίες είναι το κυβερνητικό επίπεδο μεταξύ της κυβέρνησης και των δήμων. Κάνουν τη δουλειά η οποία για το κράτος είναι «πολύ μεγάλη» και και για τον κάθε δήμο «πολύ μικρή». Οι 12 επαρχίες είναι: